Редакційний штат

Головний редактор

Федів Володимир Іванович - д.фіз-мат.н., проф.(01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків) Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики https://orcid.org/0000-0002-5033-1356, Scopus, vfediv@ukr.net

Заступник головного редактора

Іванчук Марія Анатоліївна - к.фіз.-мат.н., доц. (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи) Буковинський державний медичний університет, доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики  https://orcid.org/0000-0001-9499-0583, Scopus , ivanchuk.m@bsmu.edu.ua

Відповідальний секретар

Олар Олена Іванівна - к.фіз.-мат.н., доц. (01.04.05 - Оптика, лазерна фізика) доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики https://orcid.org/0000-0002-2467-6932 Scopus olena.olar@bsmu.edu.ua

Відповідальний редактор

Кульчинський Віктор Васильович - к.фіз.-мат.н, 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків) Буковинський державний медичний університет, доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики https://orcid.org/0000-0002-9603-5595, Scopus, kulchynsky@bsmu.edu.ua

Редакційна колегія

Антонюк Світлана Володимирівна, к.фіз.-мат.н., доц. 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри математичних проблем управління і кібернетики, https://orcid.org/0000-0002-5357-8987, Scopus, s.antoniuk@chnu.edu.ua 

Булик Роман Євгенович, д.мед.н., проф. 14.03.01 - нормальна анатомія, 14.03.03 нормальна фізіологія Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри медичної біології та генетики https://orcid.org/0000-0003-0651-534X, Scopus, bulyk@bsmu.edu.ua 

Василюк Сергій Михайлович, д.мед.н., проф., 14.01.03 – хірургія, Івано-Франківський національний медичний університет, Професор кафедри травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії, https://orcid.org/0000-0002-6738-6951, Scopus, surifnmu@gmail.com

Гринчук Федір Васильович, д.мед.н., проф. 14.01.03 – хірургія Буковинський державний медичний університет, професор кафедри хірургії № 1 https://orcid.org/0000-0002-7482-442X, Scopus, fedir.grynchuk@bsmu.edu.ua 

Дуболазов Олександр Володимирович, д.фіз.-мат.н., проф. 01.04.05 – оптика, лазерна фізика Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Професор кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи https://orcid.org/0000-0003-1051-2811, Scopus, a.dubolazov@chnu.edu.ua 

Зорій Ярослав Богданович, д.пед.н., проф. 13.00.04 теорія і методика професійної освіти Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан факультету фізичної культури та здоров’я людини https://orcid.org/0000-0003-4397-764X, Scopus, y.zoriy@chnu.edu.ua 

Іванчук Павло Романович, к.мед.н., доц. 14.01.11 - кардіологія Буковинський державний медичний університет, доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини https://orcid.org/0000-0003-4394-1591, Scopus, paulivanchuk2005@gmail.com 

Капуш Ольга Анатоліївна, к.хім.н., ст.наук.сп. 02.00.21 – хімія твердого тіла Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, старший науковий співробітник https://orcid.org/0000-0003-2643-1995, Scopus, savchuk-olja@ukr.net 

Кендзерська ТетянаPhD in MedicineAssistent Professor, Faculty of Medicine, University of Ottawa, Canada, https://orcid.org/0000-0002-5301-1796, Scopus

 Лукашів Тарас Олегович, к.фіз.-мат.н., доц. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи "Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри математичних проблем управління і кібернетики Luxembourg Institute of Health, scientist https://orcid.org/0000-0002-1651-6402, Scopus, t.lukashiv@chnu.edu.ua 

Малик Ігор Володимирович, д.фіз.-мат.н., доц. 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри математичних проблем управління і кібернетики https://orcid.org/0000-0002-1291-9167, Scopus, malyk.igor.v@gmail.com 

Мосейчук Юрій Юрійович, д.пед.н., проф. 13.00.04 теорія і методика професійної освіти Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я https://orcid.org/0000-0002-2457-6552, Scopus, yr-mosey@ukr.net 

Остапович Наталія Володимирівна, к.пед.н., доц. 13.00.02 – теорія і методика навчання Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики https://orcid.org/0000-0002-0905-203X, Scopus, nataost@ifnmu.edu.ua 

Пайкуш Маріанна Андріївна, д.пед.н., доц. 13.00.04 теорія і методика професійної освіти Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, доцент кафедри біофізики https://orcid.org/0000-0003-3637-7902, Scopus1, Scopus2, marianna.gron@gmail.com 

Самойленко Ігор Валерійович, д.фіз.-мат.н., проф. 01.05.04-системний аналіз і теорія оптимальних рішень "Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри дослідження операції факультету комп’ютерних наук та кібернетики", https://orcid.org/0000-0001-6858-8224, Scopus, isamoil@i.ua 

Солован Михайло Миколайович, д.фіз.-мат.н., доц. 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків Університет ім. Адама Міцкевича у Познані, науковий співробітник, https://orcid.org/0000-0002-1077-5702, Scopus, m.solovan@chnu.edu.ua 

Стучинська Наталія Василівна, к.ф.-м. н, д.пед. наук, проф. 13.00.02 - теорія і методика навчання, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики https://orcid.org/0000-0002-5583-899X, Scopus, nvstuchynska@gmail.com 

Суходуб Леонід Федорович, д.фіз.-мат.н., проф., член-кор.НАНУ, 03.00.02 біофізика Сумський державний університет, зав. кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії https://orcid.org/0000-0002-15590475, Scopus, l_sukhodub@yahoo.com 

Тимчук Людмила Іванівна, д.пед. наук, проф. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедра педагогіки та соціальної роботи https://orcid.org/0000-0002-3122-8150, Scopus, l.tymchuk@chnu.edu.ua 

Трусова Валерія Михайлівна, д.фіз.-мат.н., доц. , член-кор.НАНУ 03.00.02 біофізика Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Завідувач кафедри медичної фізики та біомедичних нанотехнологій ННІ "Фізико-технічний факультет", https://orcid.org/0000-0002-7087-071X, Scopus, valerija.trusova@karazin.ua 

Федів Олександр Іванович, д.мед.н., проф. 14.01.02 внутрішні хвороби Буковинський державний медичний університет https://orcid.org/0000-0003-0108-2565, Scopus, fediv.o@bsmu.edu.ua 

Фойтік Антон, д.інж., проф., Чеський Технічний університет в Празі, кафедра фізичної електроніки, https://orcid.org/0009-0004-5996-0468, Scopus, anton.fojtik@fbmi.cvut.cz

Халавка Юрій Богданович, д.хім.н., доц. 02.00.21 – хімія твердого тіла,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри хімії та експертизи харчової продукції, https://orcid.org/0000-0002-6832-447X, Scopus, y.khalavka@chnu.edu.ua 

Чорноус Віталій Олександрович, д.хім.н., проф. 02.00.03 – органічна хімія, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії, https://orcid.org/0000-0002-1431-6685, Scopus, chornous.vitalij@bsmu.edu.ua