Про журнал

Міждисциплінарний науковий журнал “Природничі, математичні науки та освіта в медицині – електронне періодичне наукове видання України в галузях наук

 • Освіта/Педагогіка 
 • Природничі науки
 • Математика 
 • Охорона здоров’я

Метою журналу є висвітлення міждисциплінарної важливості нових теоретичних і прикладних досягнень природничих та математичних наук, а також проблем, що постають на шляху використання цих досягнень задля розвитку медицини та стимулювання взаємодії між науковцями.

Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють для медицини і в медицині.

До розгляду будуть прийняті статті українською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів. Кожна стаття проходить процес подвійного сліпого рецензування. Прийняті до друку статті будуть оприлюднені у відкритому доступі на сайті журналу.

Утворення електронного наукового періодичного видання затверджено наказом ректора БДМУ 141-Адм від 02.04.2024р.

Види публікацій у журналі:

 • Статті, що описують оригінальні роботи
 • Аналітичні (наукові) огляди
 • Матеріали конференцій
 • Рецензії на книги
 • Хроніки
 • Лекції
 • Редакційні статті

 

Тематичні напрямки:

 • Природничі науки в медицині

  Новітні досягнення у медицині як наслідок розвитку природничих наук 

  Математичні науки в медицині

  Математичне моделювання у медицині, медичні системи підтримки прийняття рішень, біостатистика 

  Природничі та математичні дисципліни в медичній освіті

  Психолого-педагогічні аспекти викладання природничих та математичних дисциплін у медичній освіті

  Природничі та математичні науки в історії медицини

  Історія медицини у контексті розвитку і досягнень природничих наук та математики

  Процес рецензування

  Кожна стаття проходить процес подвійного сліпого рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляють імена один одного. Статті, подані до журналу, надсилають двом незалежним експертам у галузі досліджуваної проблеми. Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рецензування", де вказують свої зауваження. Після заповнення основної "Форми рецензування" рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

  • Опублікувати, без суттєвих змін - подання готове до публікації та приймається без змін
  • Опублікувати після виправлення згідно з незначними зауваженнями - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
  • Опублікувати після виправлення згідно з грунтовними зауваженнями - необхідне доопрацювання і повторне рецензування
  • Відхилити - подання не задовольняє вимогам або тематиці видання

  Після завершення процесу рецензування всю відповідну інформацію надсилають автору. Автор доопрацьовує рукопис та завантажує його нову версію. Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості подальшої публікації. У разі отримання негативної рецензії редакція залишає за собою право не публікувати статтю.

  Метою рецензування є змістовна експертна оцінка якості наукової статті за наступними критеріями:

  • Наукова новизна роботи
  • Актуальність роботи
  • Відповідність назви статті змісту роботи
  • Відповідність резюме змісту роботи
  • Якість дизайну дослідження
  • Якість висновків дослідження
  • Викладення та оформлення тексту
  • Якість таблиць, графіків, рисунків, списку літератури